Promotes trans-disciplinary Climate Change Science aiming more informed decision-making towards sustainability

Blog honi buruz

Info.bc3research.org blog honen bitartez, BC3k sortutako berri eta ekitaldi guztiak eskuragarri eta sare sozialetan partekatzeko prest izango dituzu. BC3k sortuko dituen berrien artean ikerketari dagozkionak izango dira (zientzia publikazioak autoreen ekarpenak jaso ditzazketenak,BC3k parte hartzen duen ikerketa proiektuen gaineko berriak eta BC3-ren ikerketak lortutako inpaktua, alegia erabakiak hartzen dituztenei zuzendutako informazio eta formakuntza ekimenak, emaitza zientifikoak zabaltzeko antolatutako sareak, giza eragileei zuzentutako ekimenak). Bestalde esta zientzia trans- disziplinareitate-aren trantzizio bidean, Gizartearekin etan Gizartearengana zuzendutako zientzia ekimenen gaineko berriak atal propio bat izango du blog honetan (Polika, enterpresa eta giza eragileekin konektatzeko gauzatutako zubiak, antolatutako topaketak, difuzio ekimenak jasoko dutelarik) azken finean gizartea eta bere eragileekin BC3k sustatzen dihardun hartu-emanen berri emango duena.

BC3-k antolatutako ekimen eta BC3ko ikerlariak parte hartzen duten ekitaldi guztien berri blog-ean partekatuko ditugu, bai eta BC3 eta Klima Aldaketa buruzko berriak. RSS bitartez segitu ahal dituzu eta nahi izan ezkero gure BC3ko ekimenen email zerrendan zure izena eman.

BC3 webgunea


"BC3-k diziplina anitzetako ikertzaileei, diziplina arteko ezagutza elkarrekin eraikitzeko aukera eskeintzen die. Klima aldaketari aurre egiteko eta jasangarritasuna sustatzeko, gizarteari erabakiak hartzeko zientzian-oinarritutako informazioa eskeintzea duelarik helburu.”

Maria Jose Sanz
(BC3- ko Zuzendari Zientifikoa)

apirila 6, 2017

La mecánica del caracol (Radio Euskadi) irratisaioan Elisa Sainz de Murietak eskainitako elkarrizketa “Los efectos de las olas de calor”

La mecánica del caracol (Radio Euskadi) irratisaioan Elisa Sainz de Murietak eskainitako elkarrizketa "Los efectos de las olas de calor"
apirila 6, 2017

Deia: “Las olas de calor pueden elevar la mortalidad hasta un 54%”

Según el estudio del instituto vasco de investigación de cambio climático, BC3, las olas de calor son consideradas por la Organización Mundial de la Salud como uno de los fenómenos meteorológicos extremos “más peligrosos” con gran impacto sobre la salud de las personas. “El País Vasco no queda al margen de esta tendencia climática”, resumían los expertos del instituto vasco de investigación de cambio climático. Por eso, desde 2006 existe un Plan de prevención en situación de ola de calor que describe los efectos posibles de una situación de calor extremo sobre la salud de las personas e identifica los principales grupos de riesgo.
apirila 6, 2017

El Pais (edición País Vasco): Las olas de calor aumentarán la mortalidad en Euskadi

Un estudio financiado por el Gobierno vasco que pone cifras concretas a lo que podría ocurrir en Euskadi en una proyección de cara a los próximos 80 años. Si no se adoptan medidas correctoras, a partir de 2020 las olas de calor podrían incrementar la mortalidad hasta un 58%, en el escenario más desfavorable.El estudio presentado en el foro Klimatek, en Bilbao, está firmado por el centro vasco de investigación de cambio climático BC3, y cuenta con el respaldo del Departamento de Medio Ambiente del ejecutivo de Lakua.
otsaila 21, 2017

Cordis´ (European Commission Community Research and Development Information Service) post on the recently article published by BC3 “Mitigation implications of an ice-free summer in the Arctic Ocean”

Cordis´ (European Commission Community Research and Development Information Service) post on the recently article published by BC3 "Mitigation implications of an ice-free summer in the Arctic Ocean" Reaching global warming targets under ice-free Arctic summers requires zero emissions by 2045 Ice-albedo feedback as a result of sea-ice melting, notably in the Arctic, is known to reinforce global warming. What is less known, however, is the impact of a no-summer ice scenario on the world’s ambition to maintain global warming below 2°C by 2100. A study conducted under the TRANSRISK project paints a rather dark picture, highlighting the need to better understand the impact of rapid climate change in the region.
urtarrila 26, 2017

TVE 24hs-eko LAB24 telebista saioak BC3 ikerketa zentruaren buruz ekoiztu eta publikatutako bideoa

Video reportaje sobre BC3 producido y emitido por el Programa LAB24 de TVE 24 hs el 24 de Enero de 2017.

Low Carbon

Ikerketa-lerro hau klima-ikerketaren gai honetaz arduratzen da: klima-aldaketaren eragile nagusiak diren berotegi-efektuko gasak (BEG) gutxitzea. Gas horien iturburu nagusietako bat energiaren ekoizpena eta kontsumoa dira. Ahalegin handia egiten ari da energiarekin lotutako isuriak nola gutxitu ahal diren ulertzeko, jendearen ongizate ekonomiko eta soziala kaltetu gabe.

informazio gehiago

Klima eta Natur Ingurunea

Klima-aldaketak inpaktu konplexuak ditu giza ongizatean. Funtsezko bidezidor bat natur kapitalean dituen efektuen bitartekoa da (natura-baliabideak eta ekosistemak). BC3k klima-aldaketaren eta ingurumenaren arteko eragina zientifikoki aztertzeko interesa du. Interakzio horrek, azken batean, giza ongizateari eragiten dio. Gure zeharreko ikerketa-lerroetako bat "klima eta natur ingurunea" (KNI) da.

Informazio gehiago

Osasuna eta Klima

Klima-aldaketa, ingurumeneko eta garapeneko arazoak sortzeaz gainera, mehatxu handia da gizakien osasunerako, eta, iritzi publikoarentzat, haren inpaktuak kezka larria sortzen du. BC3k egiten duen osasun-ebaluazioa mehatxu horietaz arduratzen da, eta orobat analizatzen du gizarte, ekonomia eta jokabidezko hainbat faktoreek nola erasaten dieten jendearen, komunitateen eta gizarte-sistemen urrakortasunari.

Informazio gehiago

Klima-politika

"Eskualde, nazio eta nazioarteko klima-politika" ikerketa-lerroak kasu egiten dio klima-ikerkuntzaren politika-aldeari. Politika sendo bat, jakina, beste ikerketa-lerroetan egindako lanaren emaitzetan oinarritzen da (energia, natura-baliabideak eta ekosistema-zerbitzuak, eta osasuna), baina ikerketa-lerro gehiago ere barne hartzen ditu.

Informazio gehiago

We use cookies of our own and of third parties to improve our services and to be able to offer you, by means of web browsing analysis, the best options. If you continue browsing, we assume that you agree to their use. For further information, please click here.