Mundu justua planeta seguru batean: Lur sistemaren mugak kuantifikatzen dituen lehen ikerketa


Gizakiak arrisku izugarriak hartzen ari dira zibilizazioaren eta Lurrean bizi diren izaki guztien etorkizunarekin, Nature aldizkarian argitaratutako ikerketa berri baten arabera. Mundu osoko 40 ikertzailek baino gehiagok parte hartzen duten nazioarteko batzorde zientifiko batek egina, zientzialariek Lur sistemaren muga seguru eta zuzenen lehen kuantifikazioa aurkezten dute, eskala global eta lokalean, Lur sistemaren egoera arautzen duten hainbat prozesu eta sistema biofisikorentzat.

 Planeta seguru eta bidezko bat izateko baldintzak ebaluatu eta kuantifikatu dira, lehen aldiz, aldagai-multzo bera erabiliz: Lurraren bizi-euskarria eta egonkortasuna arautzen dituzten aldagaiak. Giza populazioei kalte nabarmenik ez egitea izan zen justiziaren dimentsiorako erabilitako irizpidea, eta horrek Lur sistemaren afekzioari muga zorrotzagoak ezartzea dakar. Erronka handia da, Lurraren Batzordeak (Earth Commission) ondorioztatu baitu muga horietako gehienak urratuak izan direla.

Future Earth-ek bildurik, Earth Commission (Lurraren Batzordea) Global Commons Alliance-ren giltzarri zientifikoa da.

“Antropozenoan gaude, planeta osoaren egonkortasuna eta erresilientzia arriskuan jarriz. Horregatik, lehen aldiz, gure planeten osasunaren egoera ebaluatzeko kuantifikazioak eta oinarri zientifiko sendoa aurkezten ditugu, ez bakarrik Lur sistemaren egonkortasunari eta erresilientziari dagokienez, baita giza ongizateari eta ekitate/justiziari dagokionez ere “, adierazi du Johan Rockström irakasleak, Lurraren Batzordeko presidentekideak, Klima Aldaketaren Inpaktuari buruzko Ikerketarako Potsdam Institutuko egile nagusi eta zuzendariak.

“Justizia premia bat da gizateria planetaren mugen barruan bizi dadin. Ondorio hori egiaztatu du komunitate zientifikoak garrantzi handiko ingurumen-ebaluazio askotan. Ez da aukera politikoa. Planetaren egonkortasunerako justiziaren eta ekitatearen ikuspegia funtsezkoa dela erakusten duten frogak daude”. Joyeeta Gupta irakasleak, Lurraren Batzordeko presidentekide eta Amsterdamgo Unibertsitateko Hego Globaleko Ingurumen eta Garapeneko katedradunak, adierazi duenez, ezin dugu planeta seguru bat eduki, ez badago justiziarik.

Pertsonen eta planetaren osasun-adierazleak

 Lurraren Batzordeak klimaren, biodibertsitatearen, ur gezaren eta airearen, lurzoruaren eta uraren kutsadura-mota desberdinen muga seguru eta zuzenak kuantifikatu ditu, eta gehienak gainditu egin dira. Adibidez, giza jarduerak ur-fluxuak aldatzen ari dira, ibai-bideetan elikagai gehiegi askatzen dira ongarriak erabiltzeagatik, eta eremu naturalak gero eta urriagoak dira. Hori mehatxu existentziala da planetaren egonkortasunerako, ekosistemetarako eta pertsonei egiten dizkieten bizi-ekarpenetarako. Munduak dagoeneko gainditu du klimaren muga segurua eta justua, 1 ºC-tan ezarrita baitago industriaurreko tenperatura-mailen gainetik. Izan ere, gaur egun dozenaka milioi pertsona kaltetzen ditu klima-aldaketak.

“Emaitzak nahiko kezkagarriak dira: aztertutako bost esparruen barruan, dagoeneko hainbat muga hautsi dira, maila globalean eta tokikoan. Horrek esan nahi du, garaiz eraldatzen ez bada behintzat, oso litekeena dela saihestezina izatea aldaketa itzulezinaren puntu kritikoak gurutzatzea eta, ondorioz, giza ongizatean eragin orokorra izatea. Agertoki hori saihestea erabakigarria da egungo eta etorkizuneko belaunaldientzat etorkizun segurua eta bidezkoa bermatu nahi badugu “, gaineratu du Rockströmek.

“Lurra sistema arriskuan dago; izan ere, klima-elementu kritiko asko (tipping elements) atalaseak zeharkatzeko zorian daude, eta aldaketa hori ez da itzulgarria izango. Literatura zientifikoan, oraingoz, hamazazpi elementu kritiko klimatiko identifikatu dira, eta horietatik bederatzi kriosferarekin lotuta daude. Asiako goi-mendiko eremuetako kriosfera (Asia High Mountain Cryosphere -AHMC-) azkar aldatzen ari da eta klima-elementu kritiko berri bat bihurtzear dago, eskualdeko sozioekonomian eragina izan dezakeena “, azaldu zuen Dahe Qin irakasleak, Lurraren Batzordeko kopresidenteak eta Txinako Zientzien Akademiako Batzorde Akademikoko zuzendariak.

Etorkizun seguru baterako, munduak klimatik haratagoko helburu globalak behar ditu

 Helburu globalen definizioaren ardatza klima-aldaketa izan da, eta berotze globala 2 ° C-tik behera mugatzea, 1,5 ° C-ra iritsiz, Parisko Akordioaren arabera. Zientziak ere argi eta garbi erakusten du beharrezkoa dela planetaren bizigarritasuna zehazten duten Lurreko gainerako sistema eta prozesu biofisiko guztiak maneiatzea.

“Lur sistema prozesu biofisikoen multzo interkonektatu bat da, eskualdeen eta eskalen bidez jarduten duena. Munduko alde bateko interferentziek ondorio izugarriak izan ditzakete beste eskualde batzuetan. Lurra sistemaren mugak ekintza holistiko eta eraldatzaile baterako abiapuntu gisa erabiltzeak mundu seguru eta justu baterantz bidezko eta benetako inpaktua izango duen progresioa lortzen lagunduko du “, esan zuen Wendy Broadgate Lurraren Batzordeko zuzendari exekutibo eta Future Eartheko Global Hub Suediako zuzendariak.

Justizia-irizpidea kontuan hartzeak muga zorrotzagoak zehaztea dakar.

 Ikerketa berria pisuzko ebidentzia zientifikoan oinarritzen da. Ebidentzia horrek Lurreko bizitzari eusten dion planeta egonkor bat (“segurua”) mantentzeko beharrezkoak diren baldintza biofisikoak definitzen ditu, baita gizakiei eta beste espezie batzuei kalte esanguratsuak saihesteko baldintzak ere. Ingurumen-mugak definitzeko aurreko ahalegin zientifikoek, hala nola planeten mugen esparruak (planetary boundaries framework), planeta egonkor bat mantentzeko eta Lurreko bizitza babesteko beharrezko baldintza globalak aztertzen zituzten.

“Ikerketa berriak Lur sistemaren muga seguru eta zuzenak ematen ditu, bizitzaren eta Lurraren egonkortasunaren mantenuan funtsezko eginkizuna betetzen duten bost eremutarako. Era berean, Lur sistemaren aldaketen ondorioz gizakiei egindako kalte esanguratsuak minimizatzeko behar dena aztertzen du, eta biosfera eta ur geza bezalako sistema biofisikoen baldintzak ebaluatzeko eta kudeatzeko eskala garrantzitsuen mugak ezartzen ditu “, azaldu du Steven Lade egile nagusiak, Future Earth-eko Lurraren Batzordeko Idazkaritzako kide eta Australian National University eta Stockholm Resilience Centre-ko ikertzaile zientifikoak.

Muga seguruek baldintza egonkorrak eta erresilienteak bermatzen dituzte Lurrean, eta Lur sistemaren funtzionamendua Holozenoko glaziazio arteko garaiaren antzekoa da, planeta osasuntsu baten erreferentzia-puntu gisa. Lur egonkor eta erresiliente bat atzeraelikadura-zikloek menderatzen dute, eta horiek balantzeari eusten diote, perturbazioak moteltzen eta murrizten dituztenak. Klima-elementu kritikoei buruzko zientziarik aurreratuena muga seguruak ezartzeko ebidentzia-lerro garrantzitsua da.

Muga bidezkoek kalte nabarmenekiko giza esposizioa minimizatzen dute. Batzordeak honako kalte esanguratsu hauek definitzen ditu: inpaktu negatibo orokortuak, larriak, existentzialak edo itzulezinak Lur sistemaren aldaketaren ondoriozko herrialde, komunitate eta gizabanakoetan, hala nola, bizien galera, biziraupen-bitartekoak edo ospitaleratzeak, joan-etorriak, elikadura-segurtasunaren galera, ur-segurtasuna edo nutrizio-segurtasuna, gaixotasun kronikoak, lesioak edo malnutrizioa.

Batzordeak kuantifikatutako bi mailen baliorik zorrotzena hartzen du eremu bakoitzeko Lur sistemaren muga segurua eta bidezkoa zehazteko.

Zientzia mundu errealerako

 Lur sistemaren mugak oinarri izango dira zientzian oinarritutako helburu berriak ezartzeko ‘(science-based targets) enpresentzat, hirientzat eta gobernuentzat, polilisiak aztertzeko: larrialdi klimatikoaren aurrean gero eta giza esposizio handiagoa, biodibertsitatearen gainbehera, ur-eskasia, ekosistemei egindako kalteak, munduko leku batzuetan ongarriak gehiegi erabiltzeagatik (eta beste batzuetan ez erabiltzeagatik) eta kutsadura atmosferikoak osasunari eragindako kalteak. Zenbaketa eta itxaropenak gero eta handiagoak diren garai honetan, enpresen, hirien eta gobernuen erresilientzia eta arrakasta pertsonen eta planetaren gaineko eragina zehaztasunez neurtzeko eta hobetzeko gaitasunaren mende egongo dira, baita planetaren muga finituen barruan aukerak bilatzeko gaitasunaren mende ere.

“Eraldaketa seguru eta justuak premiaz eskatzen du eragile anitzen ekintza kolektiboa, bereziki gobernuetan eta enpresetan, Lur sistemaren mugen barruan jarduteko eta planetako bizitzari eusten dion sistema bere horretan mantentzeko. Ondasun komun globalen kudeaketa egokia ez da inoiz hain premiazkoa izan, ezta hain garrantzitsua ere “, adierazi du Wendy Broadgate Lurraren Batzordeko zuzendari exekutibo eta Future Eartheko Global Hub Suediako zuzendariak.

“Ebaluazio zientifiko global honen bidez, alderdi interesdun guztiei muga batzuk ematen dizkiegu, eta muga horien barruan mundu-garapen oparoa eta bidezkoa eman daiteke planeta egonkor batean, etorkizun hobea pertsonentzat eta planetarentzat. Ikerketa berri hau zientzian oinarritutako helburuen garapenaren oinarria da ‘. Horiek hiriek, enpresek eta herrialdeek har ditzakete klima-aldaketaren krisi sistemiko globalei, biodibertsitatearen galerari, mantenugaien gainkargari, uraren gehiegizko erabilerari eta atmosferaren kutsadurari aurre egiteko “, ondorioztatu du Rockströmek.

Artikuluaren xehetasunak:

Titulua: Safe and just Earth System Boundaries

Esteka: https://www.nature.com/articles/s41586-023-06083-8

Doi: 10.1038/s41586-023-06083-8

Egileak: Johan Rockström, Joyeeta Gupta, Dahe Qin, Steven J. Lade, Jesse F. Abrams, Lauren S. Andersen, David I. Armstrong McKay, Xuemei Bai, Govindasamy Bala, Stuart E. Bunn, Daniel Ciobanu, Fabrice DeClerck, Kristie Ebi, Lauren Gifford, Christopher Gordon, Syezlin Hasan, Norichika Kanie, Timothy M.Lenton, Sina Loriani, Diana M. Liverman, Awaz Mohamed, Nebojsa Nakicenovic, David Obura, Daniel Ospina, Klaudia Prodani, Crelis Rammelt, Boris Sakschewski, Joeri Scholtens, Ben Stewart-Koster, Thejna Tharammal, Detlef van Vuuren, Peter H. Verburg, Ricarda Winkelmann, Caroline Zimm, Elena M. Bennett, Stefan Bringezu, Wendy Broadgate, Pamela Green, Lei Huang, Lisa Jacobson, Christopher, Ndehedehe, Simona Pedde, Juan Rocha, Marten Scheffer, Lena Schulte- Uebbing, Wim de Vries, Cunde Xiao, Chi Xu, Xinwu Xu, Noelia Zafra-Calvo, Xin Zhang

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude

María de Maeztu Excellence Unit 2023-2027 Ref. CEX2021-001201-M, funded by MCIN/AEI /10.13039/501100011033

©2008 BC3 Basque Centre for Climate Change.